۰

اخبار / فعالیت های معاونت فرهنگی

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

خرداد ۲۱, ۱۳۹۷ در ۱۶:۰۸ توسط

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

 

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

 

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

 

 

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرجفعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

فعالیت فرهنگی غرفه بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در راهپیمایی روز قدس در کرج

 

 

برچسب‌ها, , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

پانزده − دوازده =